NL | FR | EN | DE

Duurzaamheid

zonnepanelen

Binnen ons beleid pogen we steeds beslissingen te nemen die het meest duurzame resultaat opleveren. Het einddoel en resultaat zorgen immers voor de continuïteit op lange termijn. Waar mogelijk, gaat onze voorkeur uit naar leveranciers die rekening houden met het in stand houden van de natuurlijke bronnen.

Concrete prestaties die we binnen Innovafood ondernemen zijn onder meer de aanschaf van zonnepanelen om in onze eigen (groene) energie te voorzien. Maar ook worden de lokale werkomstandigheden bij onze leveranciers gecontroleerd op bijvoorbeeld kinderarbeid, gebruik van pesticiden en of men over eigen waterzuiveringsinstallaties beschikt.

De waarde die duurzaam ondernemen met zich meebrengt is tweeledig. Enerzijds voor de leverancier en anderzijds voor de klant. De leverancier krijgt zekerheid waardoor een lange termijnplanning kan worden opgesteld. Rotatie in de aanplanting kan worden voorzien zodat de bodemrijkdom behouden blijft en niet uitgeput raakt. Voor onze klanten is deze continuïteit de meerwaarde van duurzaam ondernemen . Deze continuïteit zorgt voor minder extreme schommelingen in zowel aanbod als prijs.